Privacy Statement


Via de webwinkel www.vendiq.com, van Nedac Sorbo Mascot, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Nedac Sorbo Mascot acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Nedac Sorbo Mascot is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-06-2017.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling in onze webshop, of het aanmelden voor onze nieuwsbrief, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt, of op een formulier ingevuld op een beurs.


Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • bedrijfsnaam, KvK-nummer, btw-nummer;
 • gegevens over bestellingen;
 • betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • gegevens over vermoedelijke interesses in producten aangeboden door Nedac Sorbo Mascot.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • het aanbieden van de website www.vendiq.com;
 • het verlenen van toegang tot een portaal waarin u een overzicht van uw bestellingen kunt bekijken;
 • de acceptatie en levering van uw bestelling;
 • het tegengaan van overkreditering;
 • het versturen van een nieuwsbrief;
 • het uitvoeren van klantenonderzoek;
 • relatiebeheer, hetzij per post, e-mail of telefoon;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.


Registreren

Om een bestelling te kunnen plaatsen in onze webshop, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren, of wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een klantenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet (meer) wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden of klantenonderzoek, kunt u op elk moment:

 • dit zelf uitschakelen door in te loggen op Vendiq en op de pagina ‘Mijn account, ‘E-mailonderwerpen’ het vinkje bij “Algemeen nieuws” of andere e-mailonderwerpen te verwijderen”, of
 • dit kenbaar maken aan ons per telefoon of per e-mail. Wij zetten dan het ontvangen van nieuwsbrieven voor u uit.

 

Contactformulier

Wij bieden een contactformulier, waarmee u ons vragen kunt stellen over onze producten. Hierbij vult u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Daarnaast bevat uw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen.


Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Google Analytics-gegevens bewaren wij 50 dagen.


Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de volgende partijen (dit is noodzakelijk om onze goederen en diensten te kunnen leveren):

 • een hostingbedrijf (Byte)
 • de partij die het platform aanbiedt waarop de webshop draait
 • partijen die voor ons mailings verzorgen (Add to favorites)
 • bezorgdiensten
 • U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

  Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Contactgegevens

  Nedac Sorbo Mascot
  Innovatie 1
  6921 RN Duiven
  klantenservice@vendiq.com
  Telnr: 088-5254444